VU består av ordförande, sekreterare och kassör som väljs på ett år

 

                                        

Ordföranden

Lennart Eriksson

Sekreterare  

Kenneth Lövgren

Kassör   

Mait Lövgren