VU består av ordförande, sekreterare och kassör som väljs på ett år

 

                                        

Ordföranden

Kenneth Lövgren

Sekreterare  

Britten Hägg

Kassör   

Mait Lövgren